Smederijmuseum Nieuwkoop
Smederijmuseum Nieuwkoop  |  info@smederijmuseum-nieuwkoop.nl
Restauratie

Het Smederijmuseum verkeert in goede bouwkundige staat, maar heeft veel achterstallig onderhoud aan voornamelijk deuren, luiken en kozijnen.
Een ingrijpende restauratie is gewenst. 

Inspectierapport Monumentenwacht
De Monumenten wacht, een dienst van het erfgoehuis Zuid-Holland heeft op 4 april een grondige inspectie uitgevoerd en op 11 april een inspectierapport uitgebracht. Dit is aan de Monumentencommissie van de gemeente Nieuwkoop ter hand gesteld.

 Inmiddels is het ontbrekende bedrag door diverse donaties opgehaald

^