Smederijmuseum Nieuwkoop
Smederijmuseum Nieuwkoop  |  info@smederijmuseum-nieuwkoop.nl
Historie

De eerste smederijen in Nieuwkoop dateren uit de 14e eeuw en bevonden zich aan huis. Niet dat er steenkool als brandstof voorhanden was, noch ijzer (dat blijft het geheim van de Smid), maar er bestond veel vraag naar smeedwerk vanuit Amsterdam als grootste handelscentrum. Snijmessen en houwelen en uitrusting voor de visserij werden massaal vervaardigd. Later ook hulpmiddelen voor de veenderij, de bouw, de landbouwen de walvisvaart.

De smederijen werden belangrijk voor het leven en de economie van Nieuwkoop. In de 18e en 19e kwam dit tot een hoogtepunt: ruim 200 knechten werkten aan de blaasbalg of met de hamer aan het aambeeld en sommigen smederijen verdienden wel 50.000 gulden per jaar. De industrialisering begin 20e eeuw bracht een einde aan het smederijtijdperk van Nieuwkoop en langzaam verdween de huisnijverheid. Toen in 1980 de heer Verkley overleed, was het gedaan met de laatste smederij aan huis. Het bouwvallige huis en de verwaarloosde smidse zijn toen veranderd in een museum.

 
^